8 Bahaya Memutuskan Silaturrahmi

8 Bahaya Memutuskan Silaturrahmi
5 (100%) 2 votes

Silaturrahmi

Manusia harus bisa berinteraksi dengan orang lain karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Hukum menjalin tali silaturrahmi adalah wajib.

Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menyambung hubungan tali silaturrahmi.” (HR. Bukhari)

Silaturrahmi mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan manusia, salah satunya untuk menjaga hubungan antar keluarga dan masyarakat. Selain itu, orang yang senang bersilaturrahmi akan mempunyai banyak teman dan jika tiba-tiba berada dalam kesusahan, maka akan ada orang yang datang untuk membantu.

Oleh karena itu, Allah melarang memutuskan tali silaturrahmi. Silaturrahmi bisa putus disebabkan karena beberapa hal, diantaranya emosi, sakit hati, malu, ataupun karena jarak.

Berikut beberapa bahaya bagi orang yang memutuskan tali silaturrahmi.

Dilaknat oleh Allah SWT

“Maka apa kiranya jika kamu berkuasa dan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturrahmi, maka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan mata mereka.” (Q.S. Muhammad: 22-23)

Seperti Memakan Bara Api

Dari Abu Hurairah ra. berkata: “Ada seorang lelaki menemui Rasulullah SAW. Ia berkata: “Wahai Rasulullah, aku memiliki keluarga dan ketika aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jelek kepadaku. Mereka acuh padaku, padahal aku telah bermurah hati kepada mereka. Rasulullah bersabda: ‘Jika demikian, maka seolah-olah kamu memberikan makanan bara api kepada mereka. Dan pertolongan Allah akan selalu menyertaimu selama kamu begitu (berusaha bersilaturrahmi).” (HR. Muslim)

READ  8 Keutamaan Menyegerakan Berbuka Puasa

Dibenci oleh Rasulullah SAW

Abdullah bin Auf berkata: “Pada suatu sore di hari arafah, kami (para sahabat) sedang duduk mengelilingi Rasulullah SAW, ketika tiba-tiba Rasulullah bersabda, apabila di dalam majlis ini ada yang memutuskan tali silaturrahmi, maka berdirilah, jangan duduk bersama kami.”

Tidak Terkabulnya Doa

“Tidaklah seorang muslim memanjatkan do’a kepada Allah SWT. selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturrahmi melainkan Allah akan berikan padanya 3 hal, yaitu Alkah akan segera mengabulkan do’anya, Allah akan menyimpannya untuknya di akhirat kelak, dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat berkata: ‘kalau begitu, kami akan memperbanyak do’a.’ Nabi berkata, ‘Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa kalian.”

Mendapat Siksan Dunia Akhirat

“Tidak ada dosa yang Allah lebih percepat siksaannya kepada pelakunya di dunia, serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturrahmi.” (HR. Tirmidzi)

Dijauhkan dari Surga

Rasulullah bersabda, “Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan tali silaturrahmi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Memutus Kebaikan

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya (kata) rahmi diambil dari (nama Allah) ar-Rahman. Allah berkata, ‘Barang siapa menyambungmu (rahmi/kerabat), Aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutuskanmu, maka Aku akan memutuskannya.”(HR. Al-Bukhari).

Tidak akan Memperoleh Rahmat dari Allah

Rasulullah bersabda, “Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturrahmi.” (HR. Muslim)

Tags: