Meneladani Para Sahabat Nabi Dalam Kehidupan Sehari-hari

Diposting pada
Meneladani Para Sahabat Nabi Dalam Kehidupan Sehari-hari
5 (100%) 8 votes

Teman-teman pasti punya orang terdekat selain keluarga untuk bertukar pikiran atau sekedar untuk bercerita saja. Orang terdekat itu disebut sahabat. Sama seperti kita, Nabi Muhammad SAW juga memiliki sahabat dan beberapa diantaranya memang sahabat yang sangat dekat seperti saudaranya sendiri. Sahabat-sahabat Nabi tersebut sangat berjasa dalam usahanya menemani dan membela Nabi Muhammad SAW berjuang di jalan Islam. Kita harus mengenang jasa-jasa para sahabat Nabi dengan meneladaninya, mencontoh apa yang sudah dikerjakan serta yang ditinggalkan oleh para sahabat Nabi dahulu, meskipun kita belum pernah bertemu atau melihat mereka. Di bawah ini adalah pengertian sahabat nab, keutamaan para sahabat Nabi dan beberapa sahabat Nabi yang selalu ada dan menemani Bliau sampai akhir perjuangannya.

Pengertian Sahabat Nabi

Sahabat menurut arti harfiah adalah orang terdekat, teman dekat. Pengertian sahabat Nabi sedikit berbeda dengan arti sahabat secara harfiah. sahabat Nabi adalah orang yang melihat Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dalam keadaan Islam, yang meriwayatkan sabda Nabi. Meskipun Rasulullah belum pernah bertemu sama sekali dengan sahabat tersebut atau telah bertemu Rasulullah tetapi tidak dalam waktu yang lama. Menurut Abu Zur’ah Ar Razi, sahabat Nabi ada sekitar 40.000 orang sahabat Nabi yang ikut sewaktu Nabi berhaji wada. Sebelumnya, ada sekitar 70.000 orang sahabat Nabi yang ikut dalam perang Tabuk. Lalu, sewaktu beliau wafat ada sejumlah 114.000 orang sahabat Nabi. Tetapi diantara sekian ribu orang yang menjadi sahabat Nabi, Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 orang sahabat yang utama yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin ‘Affan dan ‘Ali bin Abi Thalib.

READ  Ibadah-ibadah Utama di Bulan Ramadhan

Keutamaan Sahabat Nabi

Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia dan adil, bahkan Allah SWT telah ridha dan memuji mereka semua dalam Al-Quran atas semua pengorbanan mereka dalam membantu Nabi Muhammad SAW. Banyak hal yang sudah mereka korbankan diantaranya harta dan nyawa untuk membela Rasulullah SAW. Dalam QS. At Taubah: 100 menyebutkan bahwa ganjaran untuk para sahabat Nabi kelak adalah surga yang terdapat sungai-sungai di dalamnya. Rasulullah pun memuji para sahabatnya sebagai sebaik-baiknya manusia di zamannya dan zaman-zaman setelahnya. Dengan demikian, kitapun tidak perlu meragukan para sahabat Nabi sebagai umat terbaik, masyarakat terbaik dan generasi terbaik umat Islam. Maka, memang sudah selayaknya dan sepantasnya kita memuliakan para sahabat Nabi, meneladani mereka, dan tidak mencela mereka.

Para sahabat Nabi juga merupakan kepanjangan dari Rasulullah serta penghubung antara umat Islam dengan Rasulullah. Merekalah yang meneruskan semua sabda-sabda Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya sampai pada kita. Beberapa keutamaan para sahabat Nabi sehingga mereka layak kita tauladani adalah sebagai berikut: para sahabat Nabi adalah umat yang paling berhati baik dibandingkan umat lain pada zamannya, paling mendalam ilmu agamanya, umat yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan, paling lurus bimbingannya, dan paling baik keadaannya.

Sahabat-Sahabat Dekat Nabi Muhammad Saw

Seperti yang sudah dituliskan di atas Nabi Muhammad memiliki sahabat dekat atau sahabat utama sejumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin ‘Affan dan ‘Ali bin Abi Thalib. Berikut adalah ulasan tentang sifat-sifat atau keutamaan keempat sahabat Nabi tersebut yang bisa kita teladani sebagai umat Islam:

 1. Abu Bakar Ash Shiddiq

Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam dan yang paling disayangi nabi selain Aisyah. Abu Bakar Ash Shiddiq merupakan sosok paling berpebgaruh dan paling berjasa bagi Rasulullah SAW. Beberapa keutamaan Abu Bakar Ash Shiddiq adalah sebagai berikut:

 • Abu Bakar Ash Shiddiq adalah manusia terbak setelah Nabi Muhammad SAW dari golongan umat beliau yang sellau membenarkan perkataan Rasulullah dan menemani Rasulullah hijrah
 • Abu Bakar Ash Shiddiq adalah orang yang menemani Rasulullah di Goa Tsur ketika dikejar kaum Quraisy
 • Saat akan berhijarah, Abu Bakar Ash Shiddiq menyumbangkan seluruh hartanya
 • Abu Bakar Ash Shiddiq merupakan Khalifah pertama dan dipilih berdasarkan nash
 • Abu Bakar Ash Shiddiq merupakan salah satu sorang mufti (Amirul Hajj) di masa Rasulluah SAW
READ  8 Keutamaan Shalat Witir, Lengkap

saat Rasulullah SAW menganjurkan bersedekah, Abu Bakar Ash Shiddiq menginfakkan seluruh hartanya

 • Abu Bakar Ash Shiddiq adalah khalil bagi Nabi Muhammad SAW
 • Allah Ta’ala mensucikan Abu Bakar Ash Shiddiq karena beliau lillahi ta’ala menafkahkan hartanya di jalan Allah
 • Abu Bakar Ash Shiddiq banyak melakukan perbuatan mulia dalam sehari seperti berpuasa, bersedekah atau berbuat baik kepada yang mendzoliminya.
 1. Umar bin Khattab

Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dari Suku Bani Adi, yaitu Suku Quraisy terbesar di Mekah saat itu. Umar bin Khattab terlahir bukan dari keluarga biasa. Beliau merupakan anak suku yang memiliki kecerdasan cukup tinggi serta dapat membaca serta menulis.

Hidayah dan keyakinan hati dari Allah yang membuat Umar bin Khattab mempercayai Islam yang dibawa Rasulullah SAW dari yang sebelumnya menentang dengan tegas dan keras ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah sifat-sifat Umar bin Khattab yang dapat kita jadikan teladan:

 • Umar bin Khattab bukanlah seseorang yang gila harta, dengan rela meninggalkan semua kekayaan yang dia punyai sewaktu berada dalam Suku Quraisy
 • Merupakan pemimpin yang bertanggung jawab dan adil
 • Termasuk pemimpin yang pemberani dan sederhana
 1. Utsman bin ‘Affan

Beliau merupakan menantu Nabi Muhammad SAW atas pernikahannya dengan dua putri Rasulullah sekaligus. Oleh sebab itu, Utsman bin ‘Affan memiliki julukan Dzunnurain yang berarti pemilik dua cahaya. Banyak sekali hal-hal yang dimiliki Utsman bin ‘Affan yang dapat kita teladani beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

 • Merupakan saudagar kain kaya raya yang sangat dermawan, rela meninggalkan semua miliknya untuk di jalan Allah SWT
 • Utsman bin ‘Affan adalah ahli ekonomi yang terkenal
 • Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi
 • Utsman bin ‘Affan adlah pribadi dengan jiwa sosial tinggi
 1. ‘Ali bin Abi Thalib

‘Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ayahnya adalah Abu Thalib. Abu Talib adalah paman dari Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi Rasulullah SAW semasa hidupnya. Sayangnya, bliau wafat sebelum sempat mengakui Islam sebagai agamanya. Keutamaan-keutamaan ‘Ali bin Abi Thalib yang dapat kita jadikan teladan adalah:

 • ‘Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu yang dijamin masuk surga kelak
 • Rasulullah bahkan mengumumkan bahwa ‘Ali bin Abi Thalib diicntai oleh Allah dan Rasul-Nya
 • ‘Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan di sisi Rasulullah SAW
 • ‘Ali bin Abi Thalib adalah ayah dari cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan dan Husein yang merupakan para pemimpin pemuda surga.
READ  Ibadah Haji yang Wajib dan Memiliki Banyak Manfaat

Sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan dari para sahabat Nabi, terutama keempat sahabat utama nNabi, tersebut dapat kita tiru dan jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari serta menambah besar keimanan kita kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.